Om Havnøy


Miljø for mestring

Hele organisasjonen har deltatt i strategiprosesser som tok utgangspunkt i egne og felles seire for å gi engasjement, ny læring og utvikling. Resultatet har gitt oss en positiv og offensiv framtidstro. Drift og utvikling skal skje gjennom samtaler med fokus på våre kvaliteter og verdier.

  • Vi jakter etter mestring – hos barn, unge og ansatte.
  • Vi vil at de gode historiene skal fram – vi lærer av våre seire.
  • Vi møter barn og unges familie med respekt og inkludering.
  • Vi vil at relasjon og medvirkning preger vårt arbeid.
  • Vi har god informasjonsflyt med kort vei fra beslutning til handling.
  • Vi følger våre beslutninger og jobber i team mot felles mål.
  • Vi deler utfordringer og suksesser – gjør hverandre gode.
  • Vi ønsker at ansatte skal ha en spennende, utfordrende og humørfylt hverdag.
  • Vi baserer vår drift på erfaring og kunnskap.
  • Vi samarbeider godt med våre samarbeidspartnere.

Vår formålsparagraf:
«Uavhengig av tradisjonelle etatskiller å søke nye metoder for attføring og habilitering av ungdom med spesielle behov. Stiftelsen Havnøys ideologi er gjennom nye integreringsmodeller å vise de ressurser nevnte ungdomsgruppe har.»