Fagkveld 17.10.16

Fagkveld 17.10.16 Havnøy

Til familiehjem og besøkshjem i Havnøy

FAGKVELD

Tid: mandag 17.10.16 kl. 17.30 – 20.30
Sted: T11 – Træleborg konferansesenter, Tønsberg

Program:
Kl. 17.30 – 18.15 Infopunkter
-Traumesensitivt miljøarbeid
• Kl. 18.15 – 18.45 P A U S E
• Kl. 18.45- 19.45 Teamleders time
(utveksling av erfaring i traumesensitiv tilnærming)

• Kl. 19.45 – 20.30 Oppsummering og utfordringer i traumesensitivt miljøarbeid

VELKOMMEN!

Hilsen Bjørg