Fagkveld 13.06.18

Fagkveld fosterhjem Besøkshjem juni 2018

TIL FAMILIEHJEM OG BESØKSHJEM

FAGKVELD

Tid: onsdag 13.06.18. kl. 17.30 – 20.00
Sted: T11 – Træleborg konferansesenter, Tønsberg

Program:
• Kl. 17.30 – 17.45 Kort info (ny saksbehandling – søknader)
• Kl. 17.45- 18.30 Teamleders time: sommerferie, søknader, inntak
• Kl. 18.30 – 19.00 P A U S E
• Kl. 19.00 – 20.00 Tema: Nye rammer for plassering, bl.a. økonomi, ansvarsdeling, oppfølging mm. Forskjellen på Oslo og Bufetat. 

VI ØNSKER ALLE EN GOD SOMMER!

Velkommen!

Hilsen Bjørg