Fagkveld 06.02.17

Fagkveld fosterhjem Besøkshjem 06.02.17

TIL FAMILIEHJEM OG BESØKSHJEM

FAGKVELD

Tid: mandag 06.02.17 kl. 17.30 – 20.30
Sted: T11 – Træleborg konferansesenter, Tønsberg

Program:
• Kl. 17.30 – 18.15 Infopunkter
• Kl. 18.15 – 18.45 P A U S E
• Kl. 18.45- 19.45 Teamleders time
• Kl. 19.45 – 20.30 Fortsett drøfting/gruppearbeid om lommepenger

Velkommen!

Hilsen Bjørg