Fagkveld 05.12.16

Fagkveld 05.12.16 Havnøy

Til familiehjem og besøkshjem i Havnøy

FAGKVELD

Tid: mandag 05.12.16 kl. 17.30 – 20.30
Sted: T11 – Træleborg konferansesenter, Tønsberg

Program:
• Kl. 17.30 – 18.15 Musikalsk innslag ved Lars Martin Myhre
• Kl. 18.15 – 18.45 P A U S E
• Kl. 18.45- 19.45 Teamleders time
• Kl. 19.45 – 20.30 Infopunker og god jul

VELKOMMEN!

Hilsen Bjørg