Fagkveld 02.09.19

Fagkveld fosterhjem Besøkshjem september 2019

Til familiehjem og besøkshjem

Tid: mandag 02.09.19 kl. 17.30 – 20.00
Sted: T11 – Træleborg konferansesenter, Tønsberg

Vi får besøk fra Incestsenteret i Vestfold v/Elise Stensland som vil orientere om senterets virksomhet, samt ta for seg temaet seksuelle overgrep.

Program:
• Kl. 17.30 – 17.45 Kort info
• Kl. 17.45 – 18.30 Incestsenteret
• Kl. 18.30 – 19.00 PAUSE
• Kl. 19.00 – 20.00 Forts. Incestsenteret