Dagsseminar 06.09.14

Til dagansatte, familiehjem, besøkshjem og støttekontakter i Havnøy

INVITASJON TIL DAGSSEMINAR

Tema: «Hvordan kan en forstå atferden til unge, og hva kan vi gjøre
med det?»
v/psykolog Arne Blindheim fra senter for krisepsykologi

– Om hva som ligger bak ulike former for atferd.

– Om behov, følelser og atferd.

– Om traumatisering og å kunne skille på fortid og nåtid.

– Hva skjer når behovene ikke er innen rekkevidde?

– Om symptomer som handlinger.

– Om fullføring av handlinger, og ulike nivå av å fullføre handlinger.

– Hvordan en kan endre på handlinger og atferd.

Sted: Træleborg Cafè og Konferansesenter, Træleborgv. 11, Tønsberg
Tidspunkt: lørdag 6. september, kl. 09.00 – 15.00

Vel møtt!

Hilsen Bjørg
daglig leder