Utveksling og bistand

Utveksling og bistand


 

IMG_7592      IMG_2666

 TICC (Tanga International Conference Center)

Havnøy har et samarbeid med TICC i Tanzania. Senteret som også kalles Meetingpoint Tanga, har som målsetting å bringe mennesker sammen i et nord-sør perspektiv. De ønsker å være en møteplass for mangfold, inkludering, utvikling og likeverd.

Mange høyskoler og universiteter i Norge har også samarbeidsavtaler og sender sine studenter til TICC.  Studentene trekkes inn i drift samt er med i lokale prosjekter – særlig innenfor helsesektoren. Senteret har nært samarbeid med myndighetene slik at opplæring og prosjektarbeid knyttes til lokale utviklingsprosjekter.

 TICC tilbyr blant annet: 

Programområdene for TICC

Programområdene for TICC

 • Deltakelse, læring og handling (aktivisering i daglig drift blant annet hotelldrift, kjøkken, hagearbeid, servering,båtverksted og bilverksted).
 • Kulturaktiviteter: dans, rollespill, drama, ekskursjoner
 • Organisasjonsutvikling og ledelse, blant annet kurs i AI (Appreciative Inquiery)
 • Kurs i løsningsfokusert kommunikasjon (LØFT)
 • Prosjektarbeid i nærliggende landsbyer

Historikk Havnøy var med i Uvetaprosjektet(2003-2006/07) som var et samarbeidsprosjekt mellom Tanga i Tanzania og Vestfold fylke støttet av Norsk sykepleierforbund og Norad. Det ble arrangert utvekslingsturer der representanter fra fylkesmannen, ordførere, rådmenn, skoler, ungdomsklubber og Havnøy var med. Ruth Nesje som var faglig koordinator i Uveta, videreutviklet ideene og etablerte TICC i 2008 da Uveta opphørte.

Ekskursjoner

Havnøy er alltid vært opptatt av å finne gode arenaer for mestring, utvikling og medvirkning. Gjennom samarbeidet med TICC har vi fått en ny arena for Havnøys barn, unge og ansatte. Det har vært avholdt 2 ekskursjoner, henholdsvis i 2010 og i 2013. Gruppene besto av 4-6 barn/unge som dro sammen med sine familiehjem og teamledere – i alt 14-16 deltakere. Det blir avholdt dialogmøter i helgruppe, smågruppe eller kun med den enkelte ungdom både under oppholdet og i for- og etterkant av turen.  Litt om innholdet fra ekskursjonene:

 • Swahilikurs og div. forelesninger av studenters ulike prosjekter.
 • Innføring i ideologi og metodikk ved senteret.
 • Deltakelse i byggeprosjekt, kjøkkentjeneste og aktivitetsgruppe på senteret.
 • Besøk og prosjekt i diverse familiehjem for barn og unge.
 • Prosjekt på nærskole: oppussing av klasserom og avholdelse av aktivitetsdag.
 • Besøk på mor/barn klinikker og helsesentra.
 • Tur til Pangani – tidligere utskipingshavn for slaver.
 • Utvikling av teaterstykke om hygiene med Best campers (ungdommer).
 • Kulturutveksling m/ teater- og danseforestillinger om helse, hygiene, rus, mv.
 • Feiring av tannhelseprosjekt for skoleelever (1 år, 55.000 elever og 85 skoler).
 • Masaikultur: forelesning om levesett og kosthold samt besøk i masailandsby.
 • Div. turer: båttur til sandbank og safari.

 Noen inntrykk og utsagn fra deltakerne på ekskursjonene

 • Turen rokker litt ved vår egen virkelighet.
 • Det gir følelsesmessig berøring og læring.
 • Oppgradering av kulturell kapital.
 • Gir barn og unge historier å fortelle.
 • Faktakunnskap: geografi og historie.
 • Engelsktrening.
 • Holdningsbearbeiding – rasisme.
 • Kan gi Havnøy et annet utgangspunkt for veiledning av familiehjemmene.
 • Kan lære noe mer om barn og unge som er med…bli kjent på annen måte.
 • Positivt for en organisasjon å ha et sosialt engasjement.
 • Bra med praktisk program – at vi faktisk gjør noe som er nyttig.
 • Viktig bidrag – ser at det blir anvendt.
 • Spennende å besøke et familiehjem/fosterhjem.
 • Positivt å slappe av i slike omgivelser.
 • Flott å få innblikk i en annen kultur.
 • Spennende eksotisk land – sterke inntrykk.
 • Se hva andre sliter med – setter pris på det vi har hjemme.
 • God personalpolitikk.

 

På besøker på en mor/barn-klinikk. (foto: Hanne Evensen)
På besøk hos en mor/barn-klinikk.
(foto: Hanne Evensen)