Vi søker familiehjem og besøkshjem for oppdrag i 2013

Vi søker familiehjem og besøkshjem Havnøy samarbeider med offentlig barneverntjeneste om plassering av barn og unge i familiehjem (fosterhjem). Det er stadig behov for nye familier til barn og unge med ulike behov. Innimellom trenger vi også familier som kan tenke seg...