Veiledningstjeneste

VeiledningstjenesteVi tilbyr ulik veiledningskompetanse til våre nærkommuner basert på individuelle avtaler når det gjelder omfang og varighet.

Vi tilbyr tjenester innenfor følgende områder:
• Råd og veiledning i hjemmet i forbindelse med barneoppdragelse og samspill med barn og unge
• Miljøarbeid i hjemmet
• Familieterapi
• Veiledning av kommunale fosterhjem
• Tilknytning og tilknytningsproblematikk
• Traumebevisst omsorg
• Pedagogisk rådgivning i forhold til enkeltelever i skolen
• Kartlegging og testing av lese- og skrivevansker (Logos og Språk 6-16)

Vi benytter tilpasset veiledningsmetodikk, kartleggingsmetodikk og familieterapeutiske metoder i vår tilnærming. Havnøy legger vekt på løpende kvalitetssikring og jevnlig evaluering.

Helhetlig tilbud
Vi kan også tilby tilpassede opplegg i forhold til barn- og familier der det jobbes på flere arenaer samtidig.