Henvendelser og inntak

Henvendelser og inntakAlle barn og unge som skal ha et tilbud i Havnøy blir søkt inn av hjemkommunens barneverntjeneste i samarbeid med det regionale barnevernet. Havnøy gir tilbud til barn og unge i alderen 0-18 år plassert etter §§ 4-4.5 og 4-12. etter Lov om barneverntjenester. Vi kan også ta imot akuttplasseringer.

Ukentlig inntaksteam

  • Daglig leder
  • Teamleder

Inntaksprosedyre

  • Skriftlig søknad vurderes.
  • Saksansvarlig teamleder utnevnes.
  • Innsøkende instans kontaktes – per tlf.
  • Vurdering av aktuelle familiehjem.
  • Skriftlig svar sendes.
  • Plan for inntaket utarbeides i samarbeid med innsøkende instans.
  • Oppstartsmøte med innsøkende instans etter 2 uker.