Barnehøydekonferansen RVTS

Kids do well if they can

Kids do well if they can!

Vi har hatt to fantastiske dager i Oslo på Barnehøydekonferansen og lyttet til flere inspirerende foredragsholdere med tema «Kunnskap og kjærlighet i praksis».

Bruce Perry og Stuart Ablon ga oss innsikt i deres forskning og metodikk for å hjelpe utviklingstraumatiserte barn og om hvordan vi kan møte og forstå barn som har det vanskelig enda bedre.

Havnøy tenker at barn gjør så godt de kan og at det ikke er mangel på vilje, men mangel på ferdigheter når de ikke får det til.