Det å være fosterhjem i Havnøy betyr å åpne sitt hjem for barn/ungdom som har behov for trygghet, omsorg, støtte og stimulering. Oppdraget som fosterhjem innebærer å ivareta foreldre- og opplæringsfunksjoner.

Vi tilstreber kvalitet i alle ledd :
  • Aktivt faglig fellesskap : opplæringskurs, fagkvelder og annen kursing. 
  • Tilhørighet i team. Regelmessig veiledning og oppfølging av teamleder.
  • Teamleder  har tett oppfølging og samarbeid med skoletilbud.
  • Døgntilgjengelig bistand ved behov.
  • Evt. avlastning/besøkshjem ved behov.
Kvalifikasjoner og lønn

Familiehjem er fosterhjem som er forsterket og benyttes til barn og unge med ulike behov som trenger tett oppfølging. Oppgaven er derfor å regne som fullt/tilnærmet fullt engasjement. Det utbetales fast utgiftsdekning, og lønn gis etter relevant utdanning, erfaring og ansiennitet. Førskolelærere, lærere og sykepleiere kan være relevante yrkesgrupper, men er ingen forutsetning for å være egnet.

Vårt hovedkontor ligger på Kjøpmannskjær, Nøtterøy. I tillegg har vi et kontor i Porsgrunn. Send oss gjerne litt informasjon om deg og din familie på epost post@havnoy.no eller via kontaktskjemaet på hjemmesiden www.havnoy.no/familiehjem, så hører du fra oss. Eller ta kontakt på telefon: 33 35 14 00