Barnevern

TjenesterVi har nærmere 40 års erfaring når det gjelder barnevern og arbeid med barn og unge i fosterhjem. I vår organisasjon har vi derfor bred kompetanse innenfor ulike fagfelt. Dette dreier seg om sosialfaglig kompetanse, miljøterapi, veiledning, familieterapi og spesialpedagogikk.

Havnøy har rammeavtale med statlig barnevern (Bufetat) og Oslo kommune. Sammen med kommunal barneverntjeneste søker de om familiehjem til barn og unge. Det avholdes ukentlig inntaksmøte med daglig leder og en teamleder.

Fosterhjem/familiehjem

Havnøy tilbyr fosterhjem/familiehjem for aldersgruppa 0-18 år. Familiehjemmene har en teamleder som har ansvar for det faglige tilbudet til det enkelte barn/unge og for samordning av tiltaket. Teamleder har tett oppfølging og veiledning av familiehjemmet i form av jevnlige hjemmebesøk/oppfølgingsmøter og døgnkontinuerlig tilgjengelighet. Dessuten har teamleder nært samarbeid og kontakt med skole, familie, barneverntjeneste, bydel, fagteam mv. Besøkshjem eller fleksible faglige ressurser/miljøarbeidere kan settes inn ved behov.

Beredskapshjem

Havnøy har beredskapshjem med erfaring som kan benyttes til kriser eller korttidsopphold. Disse kan også benyttes i inntaksprosessen og/eller for i kriser i andre familiehjem.

Veiledning og miljøarbeidertjenester til kommuner

Havnøy kan tilby miljøarbeider og veiledning til kommunene, for eksempel i forhold til kommunale fosterhjem.