Arbeidstrening AFT

Arbeidsforberedende trening AFT


Noen ganger kan veien til jobb bli kronglete og ensom. AFT er et tilbud til deg som har behov for å prøve ut din arbeidsevne og/eller styrke dine muligheter for å komme ut i ordinært arbeidsliv.

Havnøy AFT har sin base i romslige lokaler på Mågerø i Færder kommune. Der ligger også Skjærgårdtjenesten som er en skjermet arbeidstreningsarena for ulike aktiviteter. Vi har 4 erfarne jobbveiledere som tilbyr et trygt og inkluderende miljø.

Hos oss følger vi deg godt opp og du får fast jobbveileder. I startfasen på 3-4 uker har vi fokus på å bli kjent med deg og dine ressurser, kompetanse og yrkesmål. Vi setter av tid til samtaler, gir deg karriereveiledning og tilbud om hyggelige aktiviteter på land eller til sjøs.

Deretter legger vi sammen med deg en plan for arbeidsutprøving i tilpasset arbeidsmiljø. Dette skjer vanligvis hos oss i Skjærgårdstjenesten – i snekkeriet eller på sjøen, men vi kan finne annen arbeidsutprøving ut fra dine ønsker og interesser. Vi hjelper deg også med å få opplæring med sikte på å få kompetanse som du trenger og ønsker.

Så er tiden kommet for å finne passende arbeidspraksis i ordinært arbeidsliv på vei mot ansettelse. Jobbveilederen følger deg opp og er tilgjengelig for deg ut fra dine behov.

  • Kartlegging ar kompetanse, ressurser og yrkesmål
  • Motivasjons- og mestringsaktiviteter
  • Arbeidsutprøving i tilrettelagt arbeidsmiljø
  • Tilrettelagt opplæring – kompetanseheving
  • Arbeidstrening i ordinært arbeidsliv med sikte på å komme i ordinært arbeid