Arbeidstrening AFT

Arbeidsforberedende trening AFT


 

 

Havnøy har avtale med NAV om 10 arbeidspraksisplasser. Havnøy har siden starten i 1979 vært et arbeidstreningstilbud som har søkt nye metoder for attføring og habilitering.

Arbeidsforberedende trening kan vare i inntil ett år, med mulighet til forlengelse i ytterligere ett år avhengig av den enkelte deltakers individuelle behov. Det utarbeides en skriftlig plan for gjennomføring av tiltaket for den enkelte deltaker.

Tiltaket består av:
• Avklaring/kartlegging
• Karriereveiledning
• Arbeidsprøving i tilrettelagt og skjermet arbeidsmiljø på Skjærgårdstjenesten
• Tilerettelagt opplæring
• Tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging i ordinært arbeidsliv.


 

Vårt tilbud

Havnøy har fokus på at arbeidstrening, opplæring og veiledning gis i et motiverende og medvirkningsbasert miljø. Veien til ny jobb ofte kan bli lang, kronglete og ensom. Den enkelte deltaker får en erfaren veileder som hovedkontakt og støttespiller i prosessen.

Havnøy Skjærgårdtjeneste

AFT-deltakerne knyttes til denne avdelingen som har 4 ansatte. Utprøving av arbeidsevne, arbeidstrening og opplæring gis gjennom arbeidsoppgaver og opplæring knyttet til tilsyn, skjøtsel og renovasjon i sjøbaserte frilufts- og verneområder. Arbeidet utføres med 2 båter. I tillegg har avdelingen snekkeri. Ved. Arbeidsutprøving i ordinært arbeidsliv følges man tett opp av avdelingens ansatte.

 


 

Havnøy tilbyr opplæring, veiledning og et motiverende miljø for at AFS-deltakere skal lykkes – enten de er på vei tilbake i arbeidslivet etter et avbrekk, eller har behov for tilrettelagt arbeid.

Noen ganger kan veien til en ny jobb bli lang, kronglete og ensom. I Havnøy har den enkelte deltaker en erfaren veileder som hovedkontakt og som blir en viktig støttespiller på vei til en ny jobb.

Det er deltakerens valg som bestemmer veien videre. Han/hun får bistand og veiledning både i det å sette deg mål og å nå dem.