Enhet arbeidspraksis

Enhet arbeidspraksis


 

 

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Havnøy har avtale med NAV om 10 arbeidspraksisplasser for voksne. Havnøy har siden starten i 1979 vært et arbeidstreningstilbud som har søkt nye metoder for attføring og habilitering.

Varighet på tiltaket skal tilpasses deltakerens behov. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet kan vare i inntil 1 år med mulighet for forlengelse i ytterligere 1 år. Havnøy tilbyr variert arbeidstrening ved Havnøy Skjærgårdstjeneste.


 

Havnøy Skjærgårdtjeneste

På Mågerø, Tjøme, har 4 ansatte. Det miljøterapeutiske tilbudet for deltakere i AFT består i å være med i aktiviteter ved Skjærgårdtjenesten som er en felles ordning for tilsyn, skjøtsel og renovasjon i friområdene i fjorden. I tillegg har avdelingen et snekkeri.

 


 

Vårt tilbud

Havnøy tilbyr opplæring, veiledning og et motiverende miljø for at AFS-deltakere skal lykkes – enten de er på vei tilbake i arbeidslivet etter et avbrekk, eller har behov for tilrettelagt arbeid.

Noen ganger kan veien til en ny jobb bli lang, kronglete og ensom. I Havnøy har den enkelte deltaker en erfaren veileder som hovedkontakt og som blir en viktig støttespiller på vei til en ny jobb.

Det er deltakerens valg som bestemmer veien videre. Han/hun får bistand og veiledning både i det å sette deg mål og å nå dem.