Velkommen til Havnøy

Fosterhjem/familiehjem i Vestfold og Telemark

Vi gir tilbud om fosterhjem/familiehjem til barn og unge fra 6 års alder. Familiehjem er et forsterket fosterhjem for barn og unge som har særskilte behov og utfordringer, og oppdraget er derfor å regne som fullt arbeid. Familiehjemmene våre representerer et mangfold, de fleste er par og noen er enslige. Vi er en ideell stiftelse og har rammeavtale med statlig barnevern (Bufetat) og Oslo kommune.

Hovedkontoret vårt ligger på Nøtterøy, Vestfold. I tillegg har vi kontor i Porsgrunn, Telemark.

I Havnøy har vi også Enhet AFT (Arbeidsforberedende trening) for voksne NAV-deltakere.


Enhet barnevern

Vi har fosterhjem/familiehjem i Vestfold og Telemark, men tar i mot barn og unge fra hele landet. Våre familiehjem får tett oppfølging og veiledning fra faglige teamledere. Havnøy kan bistå kommunene med veiledningstjenester.

Les mer

AFT – Arbeidsforberedende trening

Havnøy kan gi tilbud via NAV til 10 personer som trenger å styrke sine muligheter for å komme ut i ordinært arbeid.

Les mer